Vrienden van de Harmonie

De kosten die we als Harmonie maken, voor bijvoorbeeld de opleiding van jeugdige muzikanten en het beheer van ons kostbare instrumentarium, zijn enorm. Vandaar dat we samen met alle leden acties opzetten om extra inkomsten te genereren, zoals de jaarlijkse paaseieren actie en de organisatie van boekenbeurzen,

Naast deze acties vormen de ‘Vrienden van de Harmonie’ een min of meer “vaste” inkomstenbron. Vrienden steunen onze Harmonie namelijk met een vaste bijdrage van € 50 per jaar. Natuurlijk kan het wel eens slecht uitkomen, vandaar dat u geen enkele verplichting heeft naar de Harmonie.

Misschien een idee voor u? Dat zou fantastisch zijn.

U kunt zich aanmelden via het mailadres vrienden@harmonie-echt.nl, waarna we u regelmatig op de hoogte houden van de laatste nieuwtjes en onze activiteiten.