Commissies

Binnen de vereniging zijn diverse commissies actief, die worden bemand door de leden.

COJ – Commissie Opleiding en JeugdHarmonie

 • Coordinatie van de muziekopleiding
 • Coordinatie activiteiten t.b.v. jeugdensemble, percussionensemble en jeugdharmonie
 • Organiseren van intern solistenconcours

PR-commissie

 • Regelmatige uitgifte van een verenigingsblad
 • Coordinatie van de communicatie met de pers
 • Verzorgen van het drukwerk m.b.t. concerten en ander activiteiten

Instrumentencommissie

 • Aankoop en beheer van de muziekinstrumenten

MuziekCommissie

 • Samen met de dirigent bepalen welke muziek er word ingestudeerd en uitgevoerd
 • Coordinatie van de uitvoeringen

ActiviteitenCommissie

 • Organiseren van sociale activiteiten voor de leden, zoals de jaarlijkse BBQ en Caecilia-viering

Commissie Wel en Wee

 • Zorgen voor extra aandacht bij familie-gebeurtenissen

CZN

Deze commissie bestaat uit sympathisanten van de Harmonie, die proberen door allerlei acties extra inkomsten te genereren