Inzameling boeken op 6 november

Zaterdag 6 november kunnen er weer boeken worden ingeleverd bij onze opslaglocatie, Transflexion aan de Bosstraat 1.

Op de eerste zaterdag van de maand zullen van 10 tot 12 uur weer enkele leden aanwezig zijn voor het in ontvangst nemen van uw overbodige boeken.