Inzameling boeken op 4 juni

Zaterdag 4 juni kunnen er tussen 10 en 12 uur weer boeken worden ingeleverd bij onze opslaglocatie, Transflexion aan de Bosstraat 1.

Op deze eerste zaterdag van de maand zullen van 10 tot 12 uur enkele leden van de harmonie aanwezig zijn voor het in ontvangst nemen van uw overbodige boeken.

Noteer ook alvast het weekend van 21 en 22 mei in uw agenda, want dan is er weer een boekenbeurs gepland in het Connect College.