Club van 50

50EuroDe kosten, die men als muziekvereniging moet maken om te zorgen voor een goede opleiding voor de jeugdige muzikanten en voor het belangeloos deelnemen aan de diverse lokale activiteiten, kunnen helaas niet uitsluitend betaald worden uit de subsidies en een redelijke contributie.
Middels diverse acties en initiatieven probeert de harmonie dan ook om middelen te genereren, zodat de vereniging ook financieel gezond blijft.

Een van die initiativen is de oprichting van een vriendenclub onder de naam “Vriendenclub van 50”.
Het is de bedoeling dat de leden van deze club jaarlijks een bedrag van € 50 doneren aan de harmonie. In ruil daarvoor wordt men dan regelmatig op de hoogte gesteld van de activiteiten die de harmonie organiseert en ook zullen er extra acties worden gehouden bij bijzondere activiteiten.

Mocht u ook deel willen uitmaken van deze vriendenclub dan kunt u dit kenbaar maken door uw gegevens te mailen naar vrienden@harmonie-echt.nl.

Uw bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer NL56RABO0113197950 onder vermelding van “Donatie club van 50” en uw naam.