Erelid Peter van der Laak onverwachts overleden

Nieuwjaarsdag ontvingen wij het droevige bericht dat ons erelid Peter van de Laak was overleden.
Peter trad in 1991 toe tot het bestuur en toen hij na een 30 jarig lidmaatschap in november 2021 afscheid nam als bestuurslid werd hij door de algemene ledenvergadering benoemd tot erelid van onze vereniging.

Tijdens zijn bestuurslidmaatschap is hij altijd heel actief en betrokken geweest bij onze vereniging en stond hij steeds met raad en daad klaar.
Met het risico zeker activiteiten te vergeten willen we er toch enkele noemen.

Peter is een aantal jaren penningmeester geweest van onze vereniging en in die hoedanigheid heeft hij diverse acties opgestart. Zo werd er tijdens de vermaarde Echter Avondmarkten het “Spel 21” in Echt geïntroduceerd. En ook voor de Paaseierenactie, die momenteel nog steeds door onze vereniging wordt gehouden, was hij de animator.

Toen onze vereniging vanaf 2004 de toenmalige repetitie-locatie “Apollo” enige tijd in eigen beheer moest nemen was Peter, onder andere samen met zijn vrouw Ans, degene die ervoor zorgde dat de bar altijd was bemand tijdens de repetities en andere activiteiten. Hij was nog altijd penningmeester van de “Stichting Apollo” die hiervoor werd opgericht. En dat dit een succesvolle periode is blijkt wel uit het feit dat de onlangs doorgevoerde aanpassing in de uniformering van harmonie en jeugdharmonie grotendeels vanuit deze stichting zijn bekostigd.

Maar ook op andere vlakken kon er altijd een beroep worden gedaan op Peter.
Zo was hij diverse jaren voorzitter van de activiteitencommissie, waarmee heel wat interne en externe activiteiten werden georganiseerd.
Ook was hij een van de kwartiermakers voor de concertreis van de harmonie naar Tsjechië in 1995. Tijdens die voorbereiding werden er zelfs diverse klarinetten vanuit Tsjechië mee teruggenomen naar Nederland.
Hij was veelal degene die de logistiek beheerde rond de drankvoorziening bij de diverse feesten en thema-concerten.
Vele jaren was hij betrokken bij de zorg voor het instrumentarium van onze vereniging en het transport hiervan en gebruikte hij zijn technische kennis voor het maken van trommelbeugels voor de slagwerkers.

Zijn dochter Queeny vond in de harmonie haar levensgezel en dat hij voor hen een goed voorbeeld was blijkt wel uit het feit dat schoonzoon Roel momenteel onze voorzitter is en enkele van zijn kleinkinderen lid zijn van onze vereniging.

Wij wensen Ans en de gehele familie heel veel sterkte en kracht bij de verwerking van dit grote verlies.