Donateursactie 2022

Ook dit jaar houden we in september weer onze donateursactie.

En wat ook hetzelfde is ten opzicht van voorgaande jaren is het feit dat er geen huis-aan-huis collecte zal worden gehouden. Wel word er in de woonkern Echt door de leden een huis-aan-huis flyer in de brievenbus gedaan met daarin informatie over de harmonie.

Daarin staat tevens het verzoek voor een vrijwillige bijdrage.

De overheid heeft de laatste jaren behoorlijk gesneden in de cultuursector. Het genereren van inkomsten blijft dan ook altijd een uitdaging, dus uw steun is heel belangrijk voor ons. Alleen door deze steun kan de harmonie blijven voortbestaan en blijft een mooi stukje cultuur behouden.

Uw bijdrage kunt u aan ons doen toekomen middels:

– het scannen van de QR-code
– een betaling via de link
– een overboeking naar NL 56 RABO 0113 1979 50
ten name van Koninklijke Harmonie “St. Caecilia” Echt
onder vermelding van “Donateursactie 2022”

Wilt u liever een contante bijdrage geven, dan kunt u altijd een enveloppe met uw bijdrage inleveren op een van onderstaande adressen:
  – Smedenstraat 1
  – Bosstraat 47

Een andere mogelijkheid om de harmonie te steunen is om u aan te melden als
“Vriend van de Harmonie”.

Door op onderstaande afbeelding te klikken kunt de flyer ook digitaal bekijken.