40 jaar Jeugdharmonie

3-Landen Concert


In 2023 viert de jeugdharmonie haar 40-jarig jubileum en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Daarom zal er op zaterdag 3 juni een internationaal muziek-treffen plaatsvinden met deelname van jeugdkorpsen uit drie landen.

Dit concert zal worden gehouden in de aula van het Connect College te Echt, die te bereiken is via de parkeerplaats aan de Industrieweg.

De eerste klanken klinken om 19:00 uur en de entree is gratis.

Er zal worden gemusiceerd door Jeugdorkest de Voortgangertjes uit Neeroeteren, Jugendorchester Instrumental Verein Karken en de jubilerende Jeugdharmonie Sint Caecilia Echt.