VERVALLEN AKTIVITEITEN

Gezien de huidige omstandigheden rond het Corona-virus zien we ons gendoodzaakt om onze paaseieren-actie en het inzamelen van boeken in de maand april te laten vervallen.

Vanwege de overheids-adviezen om zo weining mogeljk sociale contacten te onderhouden kunnen wij natuurlijk niet huis-aan-huis langsgaan.
We hebben nog gekeken of we een andere invulling aan deze actie konden geven, maar wij zien daarvoor momenteel geen altermatieven.

Ook het inzamelen van boeken is momenteel niet echt wenselijk
Hopelijk kunnen we dit wel weer in mei oppakken en ook met de voorbereidingen voor de boekenbeurs in het weekend van 6 en 7 juni gaan we vooralsnog gewoon verder.