VERVALLEN AKTIVITEITEN

Gezien de huidige omstandigheden rond het corona-virus zien we ons genoodzaakt om het inzamelen van boeken op de eerste zaterdag van de maand voorlopig even stop te zetten.

Ook de boekenbeurs in het weekend van 6 en 7 juni komt te vervallen.

Zodra er meer bekend is wanneer de beperkingen zullen worden beeindigd zullen we het inzamelen van de boeken op de eerste zaterdag van de maand weer opstarten.

En de eerstvolgende boekenbeurs staat vooralsnog gepland voor het weekend van 14 en 15 november.