Roel Geurts is de nieuwe voorzitter

Tijdens de jaarvergadering op zondag 18 maart jongstleden heeft John Hausmans het voorzitterschap overgedragen aan Roel Geurts.

John heeft zich tijdens zijn zittingsperiode volledig ingezet voor de harmonie, maar vond het nu tijd om het voorzittersschap door te geven aan de volgende generatie.
De repetitie-lokatie was een belangrijk thema tijdens de zittingsperiode van John. Zo kreeg de vereniging een vast onderkomen in de aula van het Connect College en tevens was hij betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe accomodatie in het voormalig gemeentehuis aan de Plats, waarin men hopelijk in de loop van dit jaar kan gaan repeteren en kleinere uitvoeringen kan gaan verzorgen. Voor grotere uitvoeringen zal de harmonie gebruik blijven maken van de aula van het Connect College, waarvoor tevens enkele kleine aanpassingen zullen plaatsvinden.
Zijn verdiensten werden tijdens de jaarvergadering erkend door hem te benoemen als “erelid” van Koninklijke Harmonie ‘St. Caecilia’ Echt.
Tijdens de jaarvergadering werd er tevens afscheid genomen van de bestuursleden Roger Perriëns en Igor Peusen, die hadden aangegeven om te stoppen.
Roger Perriëns heeft jarenlang veel werk verricht als penningmeester en was tevens de initiatiefnemener van de boekenbeurs, die inmiddels tot een hoog niverau is gestegen. Hij zal zich hiervoor ook nu nog blijven inzetten en ook zorgdragen voor de organisatie van de volgende boekenbeurs in het najaar.
Igor Peusen was vicevoorzitter van de harmonie en heeft onder andere gezorgd voor een professionelere invulling van de organisatie rond de harmonie en van de bedrijvenactie.
Namens de leden en het bestuur van Koninklijke Harmonie ‘St. Caecilia’ Echt willen wij John, Roger en Igor nogmaals bedanken voor hun jarenlange inzet en verder natuurlijk Roel Geurts veel success wensen met zijn voorzittersschap.