Rabobank Clubkas Campagne

Ook dit jaar houd Rabobank Roermond-Echt weer een Clubkas Campagne en Koninklijke Harmonie “St. Caecilia” Echt is een van de verenigingen waarop een stem kan worden uitgebracht.

Alle leden van de Rabobank Roermond-Echt kunnen in de periode van 10 t/m 23 mei meebeslissen hoe de sponsorbijdrage van de Rabobank Roermond-Echt word verdeeld onder de deelnemende verenigingen. Daarvoor hebben deze leden onlangs een deelenemerskaart gekregen met daarop de inlogcode voor de website, waarop men zijn stemmen kan uitbrengen.

Ieder lid heeft vijf stemmen, die kunnen worden uitgebracht op de deelnemende verenigingen met een maximum van 2 stemmen per vereniging.

Ook Harmonie “St. Caecilia” is een van de verenigingen waarop kan worden gestemd en de leden van deze vereniging rekenen dan ook op uw steun, door het uitbrengen van 2 stemmen aan hun vereniging.