Zondag 9 juli PlatsConcert


Ook dit jaar houdt de Koninklijke Harmonie “St.Caecilia” Echt aan het begin van de zomervakantie weer een concert in het centrum van Echt, namelijk op de fraaie Plats.

Op zondag 9 juli kan men vanaf 16:00 gaan luisteren naar zeer gevarieerde harmoniemuziek verzorgd door zowel de jeugdharmonie alsook het grote korps. En van dit alles kan men natuurlijk volledig gratis gaan genieten.

Daarna gaan de muzikanten beginnen aan een welverdiende vakantie, maar vanaf augustus gaat men zich weer voorbereiden op een aantal bijzondere concerten.

Zo zal tijdens het kermisconcert het podium bezet worden door twee Echter verenigingen, men heeft namelijk als gast het Vriendenkoor uitgenodigd en ook zal er binnenkort meer bekend worden gemaakt over de Kerstoptredens, die zeer bijzonder zullen zijn.
De jeugdharmonie heeft een muziekreisje naar de Efteling op het programma staan.
En tenslotte wil men nu reeds wijzen op het concert dat volgend jaar juni zal plaatsvinden onder de titel “Music in Harmony”. Na diverse thema-concerten heeft men namelijk besloten om na 15 jaar weer een echt cross-over-concert te gaan organiseren met muziek, zang en dans. Momenteel worden de definitieve afspraken gemaakt met de gast-muzikanten en na de vakantie zullen hierover nadere mededelingen worden gedaan.

Hopelijk mogen de Echter muzikanten weer velen begroeten tijdens het Platsconcert en de overige optredens.