Koninklijke onderscheiding voor lid van verdienste Math Jessen

Vrijdag 24 april kreeg Math Jessen te horen dat hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Math Jessen kreeg deze onderscheiding onder andere omdat hij jarenlang actief is geweest binnen onze harmonie.
Zo was hij lid van de commissie fondsenverwerving en ondersteunde met name de slagwerkers bij het transport van het instrumentarium van en naar concertlocaties. Ook was hij betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse intocht van Sinterklaas in de kern Echt, alsmede bij de diverse jubileumfeesten en grootschalige concerten van de harmonie.
Eerder werd hij hervoor al benoemd tot lid van verdienste van onze vereniging.

Daarnaast is Math al ruim 30 jaar bij E.V.V. actief als terreinknecht. Vele uren vertoeft hij wekelijks op de accommodatie van deze voetbalvereniging.
Zo is hij in het seizoen vrijwel iedere zondag al vanaf half negen in de weer op de velden en in de accommodatie. Meestal is hij dan pas rond 17.00u klaar en kan hij gaan genieten van zijn verdiende pilsje.

Vanwege de corona-crisis kon de burgemeester hem het bijbehorende insigne nog niet opspelden, maar werd hem wel alvast de bijbehorende oorkonde op gepaste afstand door de burgemeester overhandigd.

Omdat de daadwerkelijke uitreiking van de versierselen vanwege de corona-crisis nu niet kan plaatsvinden, zal dit op een later tijdstip
gebeuren. Afhankelijk van het verloop van de corona-crisis komt er één landelijk moment, waarop dat alsnog kan gebeuren in het bijzijn van familie, vrienden en collega’s van de gedecoreerden.