Inzamelingsdag boeken op zaterdag 29 juni

Zoals waarschijnlijk bekend organiseert de harmonie met regelmaat een boekenbeurs. Regelmatig komt het voor dat men boeken bij de harmonie aanbied om ze zo een tweede leven te gunnen. Om nu iedereen hiertoe in de gelegenheid te stellen heeft men besloten om regelmatig in een inzameldag te houden. De eerste inzameldag zal zijn op zaterdag 29 juni van 10:00 tot 12:00.

Men kan op dit tijdstip de boeken inleveren bij de firma Transflexion aan de Bosstraat 1 te Echt, direkt achter de spoorwegovergang. Dit is de lokatie waar de harmonie de boeken tussendoor mag opslaan.