Inleveren boeken voor boekenbeurs

Op┬ázaterdag 26 oktober kan men van 10:00 tot 12:00 uur weer overbodige boeken inleveren voor de boekenbeurs van de Koninklijke Harmonie “St. Caecila”

Men kan op dit tijdstip de boeken inleveren bij de firma Transflexion aan de Bosstraat 1 te Echt, direkt achter de spoorwegovergang. Dit is de lokatie waar de harmonie de boeken tussendoor mag opslaan.

Noteer ook alvast 9 en 10 november in uw agenda, want dan vindt er weer een boekenbeurs plaats in het Connect College.