Donateursactie 2019

Ook dit jaar staat de maand september voor de leden van Koninklijke Harmonie “St. Caecilia” Echt in het teken van de donateursactie. De bewoners van de woonkern Echt kunnen dan ook binnenkort weer een enveloppe verwachten met daarin het verzoek voor een financiële bijdrage. Enkele dagen later zal een van de leden langskomen met de bekende blauwe draagtas om deze enveloppe, met daarin hopelijk een kleine bijdrage, weer te komen ophalen.
Door de bezuinigingen bij de overheid en in het bedrijfsleven zijn deze extra inkomsten helaas nodig om alle activiteiten van een muziekvereniging op een verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren.

Mocht U liever per bank een donatie willen doen dan kan dat op bankrekeningnummer NL56RABO0113197950 t.n.v. “Koninklijke Harmonie St. Caecilia Echt”, onder vermelding van “donateursactie 2019”.

Ook kan de enveloppe ingeleverd worden bij een van de leden of op een van onderstaande adressen
  – Beukstraat 21
  – Bosstraat 47

Sinds enkele jaren is er ook een andere manier om de harmonie te steunen, namelijk door toe te treden tot de Club van 50. Naast het feit dat u dan de harmonie steunt word u ook nog eens regelmatig op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Echter harmonie. Mocht u ook willen toetreden tot deze club stuur dan een email naar vrienden@harmonie-echt.nl en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.