19 November Caecilia-mis

Op zondag 19 November zal de Koninklijke Harmonie “St. Caecilia” Echt om 10:00 uur de Eucharistievering verzorgen in de Landricuskerk. Ook de muzikanten van de jeugdharmonie zullen hieraan hun muzikale medewerking verlenen.

Dit gebeurt vanwege het feit dat binnenkort de feestdag is ter ere van de H. Cecila, de patrones van muzikanten.
Dirigent Jos Simons heeft een zeer gevarieerd programma aan de muzikanten voorgelegd, waarbij hij een selectie heeft gemaakt uit passende passages uit de diverse muziekwerken die de muzikanten in hun map hebben.
Al en met al een extra reden om weer eens keer de Zondagse Hoogmis te komen bezoeken.
Kom op tijd want ook voor aanvang van de mis zal er al harmonie-muziek te beluisteren zijn.

Na afloop van de mis houd de harmonie een verenigings-brunch, waarop maar liefst 7 jubilaressen zullen worden gehuldigd.