Zaterdag 24 November Caecilia-mis

Op zaterdag 24 November zal Koninklijke Harmonie “St. Caecilia” Echt in de Landricuskerk te Echt de Eucharistieviering van 18:00 uur muzikaal opluisteren ter ere van de H. Caecilia.

Het is een goede gewoonte dat rond de feestdag van de patrones van de muziek de Echter Harmonie deze patrones eert met een muzikale hulde tijdens een Eucharstieviering.
Dirigent Jos Simons heeft weer een zeer gevarieerd programma samengesteld, waarbij hij een selectie heeft gemaakt uit passende passages uit de diverse muziekwerken die de muzikanten in hun map hebben. Ook de muzikanten van de jeugdharmonie zullen hierbij een actieve rol vervullen.
Kom op tijd want ook voor aanvang van de mis zal er al harmonie-muziek te beluisteren zijn.

Na afloop zal de Harmonie in een besloten bijeenkomst haar jubilaressen eren.