Boekenbeurs en inleveren boeken

Zaterdag 7 maart kunnen er weer boeken worden ingeleverd  bij de harmonie.

De eerstvolgende boekenbeurs zal worden gehouden in het weekend van 6 en 7 juni. Binnenkort hierover nadere informatie. 

Vanaf januari kan men iedere eerste zaterdag van de maand overbodige boeken inleveren bij de harmonie.

Voor de eerste helft van 2020 zijn dat dus nog de volgende inzameldagen:

  • Zaterdag 7 maart
  • Zaterdag 4 april
  • Zaterdag 2 mei

Dit inleveren kan gebeuren bij de opslaglokatie Transflexion aan de Bosstraat 1.

De leden van de harmonie zullen hier van 10 tot 12 uur aanwezig zijn voor het in ontvangst nemen van uw overbodige boeken.